pociąg

Obecnie na światowej liście Unesco znajduje się ponad 1000 obiektów z całego świata. To unikatowe miejsca oraz budowle, które wyróżniają się wyjątkową wartością przyrodniczą lub kulturową. 

Lista Unesco – najważniejsze informacje

Lista Unesco została utworzona w na podstawie przyjętej w dniu 16 listopada 1972 roku Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Prowadzona jest przez organizację ONZ Unesco. Każdego roku Komitet Światowego Dziedzictwa złożony z 21 członków decyduje o uzupełnieniu listy o kolejne obiekty. Pod uwagę brane są obiekty wyróżnione na tzw. Liście informacyjnej, gdzie poszczególne państwa zgłaszają swoich kandydatów. Pod koniec 2021 roku na liście uwzględniono 1154 obiekty znajdujące się w 167 państwach, które należą do Stron Konwencji, przy czym 897 to obiekty dziedzictwa kulturowego, 218 przyrodniczego, a 39 zakwalifikowano jako mieszane. 

żubr z Białowieży

Lista Unesco w Polsce – 17 wyróżnionych obiektów i miejsc 

Obiekty Unesco w Polsce (sprawdź polregio.pl) zlokalizowane są w różnych częściach państwa. Dotychczas wyróżniono 17 miejsc i budynków, jednak na tzw. liście rezerwowej oczekuje kolejnych 5: 

 1. Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce oraz Bochni
 2. Stare Miasto w Krakowie
 3. Stare Miasto w Warszawie
 4. Stare Miasto w Zamościu
 5. Zespół Miejski w Toruniu
 6. Zamek Krzyżacki w Malborku
 7. Zespół Architektoniczny w Kalwarii Zebrzydowskiej
 8. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau
 9. Puszcza Białowieska
 10. Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy 
 11. Park Mużakowski
 12. Hala Stulecia we Wrocławiu
 13. Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat
 14. Krzemionkowski region pradziejowego górnictwa krzemienia pasiastego
 15. Pierwotne lasy bukowe Karpat i innych regionów Europy
 16. Drewniane kościoły znajdujące się na terenie południowej Małopolski (Binarowa, Blizne, Dębno, Haczów, Lipnica Murowana, Sękowa)
 17. Kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku w Tarnowskich Górach oraz system gospodarowania wodami podziemnymi

Obiekty Unesco mogą znajdować się na terenie danego kraju całkowicie lub częściowo. Przykładowo Park Mużakowski, Lasy bukowe czy Drewniane cerkwie położone są na terenie dwóch lub więcej państw. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *